Prisoner's Dilemma i ett spelteoretiskt perspektiv

Prisoner’s Dilemma är ett standardexempel på ett spel analyserat inom spelteori som visar varför två fullt "rationella" personer kanske inte samarbetar, till och med när det verkar vara i deras bästa intresse att göra så. Spelteori är forskningen om strategiskt beslutsfattande. I synnerhet är det forskningen om matematiska konflikt- och samarbetsmodeller mellan intelligenta, rationella beslutsfattare. Det hela kan också kallas för interaktiv beslutsteori.

Spelteori kan nu appliceras på många olika scenarier. Såväl i verkliga livet som i samband med sporthändelser eller kasinospel kan du använda vissa matematiska ekvationer i syfte att bestämma sannolikheten för troliga utfall. Låt oss använda Prisoner's Dilemma som ett exempel:

Två medlemmar i ett kriminellt gäng arresterad och fängslas. Varje fånge placeras i isoleringscell utan möjlighet att tala med eller utbyta meddelanden med den andre. Åklagarna har inte tillräckliga bevis för att fälla paret för den huvudsakliga anklagelsen. Båda två hoppas bli dömda till ett års fängelse för en mindre anklagelse. Samtidigt erbjuder åklagarna varje fånge en uppgörelse. Respektive fånge får möjlighet att antingen: förråda den andre genom att vittna om att den andre begick brottet, eller att samarbeta med den andre genom att hålla tyst. Detta är erbjudandet:

  • Om A och B båda förråder den andre, får båda 2 års fängelse
  • Om A förråder B men B håller tyst, släpps A fri medan B får 3 års fängelse (och vice versa)
  • Om A och B båda håller tyst, får båda endast 1 års fängelse (för den mindre anklagelsen)

Med denna information i beaktande, hur ska du veta hur du ska göra? Till och med i de mest triviala situationer frodas osäkerheten, och varje misstag kan få negativa konsekvenser för din plånbok eller ditt sociala liv. Varje beslut medför risker och belöningar, sannolikheter och förtjänster.

Unibets kasino har utformat en informativ, interaktiv guide som bättre hjälper dig förstå spelteori. Den omfattar två interaktiva spel som låter dig testa ditt beslutsfattande, och som även ger dig förklaringar som hjälper dig att fatta bättre beslut i framtiden. Du kan också få reda på mer information om ovanstående problem och räkna ut om du bör samarbeta eller ej.